yetirmek

kendi kendini idare edebilecek hale, yeter hale getirmek.
ebeveynler "yetirip böödmek" diye bir deyim olarak da kullanırlar.
-yetirdim böyüttüm böönlere getirdim şimdi de itin eniği baa etmediğini bırakmıy.
bir antepli hanımın hayatını bu söz özetler....önce parayı yetirir,sonra çocukları yetirir,sonra torunları yetirir,sonunda da....