yeri bahiym

haydi güle güle...
yeri de enseni görelim.
get başımdan.
yallah.
haydi.
" güle güle git " anlamı ile kullanılmaktan ziyade, genelde hoşnutsuzluk yaratmış kişilere söylenir..

+ ana acı baa şunu al.
- .... *
+ ana acı baa bundan al..
- ....
+ ana?!
- anasız galasın acı şeyle! hele yeri bahiym sen odana..
yeriii bahalım şoordan iki dene ekmek alda gel
yeriiiiiiiiii mamede bah hele nasıda gaçıy