yer guuz depeli

ip ip ilmeden
delme sülük delmeden
yer guuz depeli depe başı gül bazar
içinde dilki gezer
dilki beni gorhuttu
gorhumdan suya düştüm
ali beyin atı var gapgaracık g..u var
çallak mallak çek ayaağnıı tembel dayaaak.
değişik bir versiyonu da :

ip ip ilmeden
delme sülük delmeden
yer goz depeden , depe başı gül bazar
içinde dilki gezer
dilki beni gorhuttu
guyruğunu sarhıddı
ali beyin atı var gapgaracık g..u var
çem ayak çembel dayaaak.