yazisi turasi silinmek

ar, şeref, haysiyet, utanma, sıkılma duygusu kalmamak. adamdan artık utanmamak.