yari eti yariya enmek

küşümlenmek olayında son nokta..mecazen: tedirginlikten kendi yarısını kaybetmek, dökülmek, kalmamak.

-adam iki kilov eylence alır gelir. el gapısına garşı yarı etim yarıya endi..heç gendi de telesidimikine..nesineeerek?*