yanfırleyn

yanlamasına,

-ağam oreyi yanfırleyn eşmeniz laazım, yoosa yapdınız iş bi eme yaramaz.