yalpık

yalaka, dönek, kolay kandırılabilir anlamında sözcüktür.