yalbogan

pisboğaz'ın bir başka versiyonu.

güççüğ çoçuk elindeki şpekeri görüp sana koşar. o adımlarken şekeri çıharıp sende seslenirsin:
-gel lan yalboğan gel buraya...