yağlı yüzlü

rahmadlık nenem yeen söylerdi bu hanee,

- aa görüyn yavrım gelinler yağlı yüzlü yimekleri yiyler heriflere yidiriyler aa herbirinin bedengi bi batman olug ne yavan öö. esasta yavrıım yimeek zehir çoh yimemek lazım azar azar yiycin usul usul, sen çoh yime ey mi yavrım
* ey anam çoh yimem ben
- nenesi gurbang ossun gendingi verene