mert

Durum: 1 - 0 - 0 - 0 - 26.01.2009 13:28

Puan: 4 -

15 yıl önce kayıt oldu. 3.Nesil Yazar.

Henüz bio girmemiş.

lahaplar

al küllahlı gız :)))

bir vahıtlar güccük bi gız varmış... anası ona üzerinde gırmızı külahı olan
bi zubun almış... gız bu zubunu yeen seviymiş... nere getse onu geyiymiş...
anası "gızım dışallık gey şunu,gündelee geyme,heder olmasın" dese de gız
dinnemiymiş, hep onu geyiymiş... onun üçün herkes ona al külahlı gız
diymiş.

bir gün "al külahlı gızım" deyin seslenmiş anası..." neneng haste gızım,
iki sıkım küfte yooruktum aha şunu ver de gel, amma gediyken ormana girme
haaa" demiş

o vahıtlar şindiki garadaşın olduu yerde bostanları varmış, bostanın
yanındaki gulübede oturuylarmış... böyükanne de gızılhisar köyünde
oturuymuş...

"al yavrım, aha şo satıla da salata godum accık, satılımızı geri getir
anası" demiş... gız üstünü başını geymiş, gızılhisara dooru gediyken "acı
şo burca girim de pirpirimden yarpız topliym iki bağ, teze teze yisin
nenem" demiş...

bugünkü gişelerin olduu yerden burca girmiş... pirpirimi yarpızı toplamaya
başlamış... bunu gören hayın gurt "of mala bak la, hemen yimeliyim bunu,
gaç gündür açım zatan" deyin düşünmüş... yarpızı, pirpirimi toplayıp yola
goyulan gızın önüne atlamış hemen... gız gorgusundan altına sıçmış... az
galsın küfte tabaanı düşürüymüş elinden... fahat gurt heç te eyle yiyci
kimi bahmiymiş...

- nere gediyn gözel gız
+ sıçirtiydin beni gurt ammi, bu ne kele...aha şooorda böyükannem var, iki
sıkım küfte yoorduyduk yisin dey ona da götürüym... haste gendi gazan
gaynatamiy...
- hmm...eyleyse ben önden gaça gaça gedim de söyleyim, torunun saa küfte
getiriy dey haber edim, amma bi yere tahılmadan gel ha, beklemesin avrad...
+ hee eyi olur gurt ammi...
- haası evdi böyükanayın evi?
+ aaa şoorda gurt ammi, köyün girişindeki hayatlı ev...
- ey tamam aha gediym... demiş gurt ve gaça gaça getmiş..

gurt evi öğrendikten kelli ayaa gıçına deye deye getmiş,sormuş soruşturmuş
evi bulmuş...takta gapının tokmaana vargücüynen yüklenmiş...

-kimovvv?demiş gari
+benim böökanne,saa küfteden salata getiriktim acı
-gapıdaki teli çek gapı açılır,ellaam saa belletemedim şu teli çekmeyi,eyi
oldu geldiin,madem de gazıniydı zatan

gurt bir hışımnan içeri girip garinin başına kepmiş,iki sumsuunan gariyi
zomulatık madesine indirmiş...zatan gaç gündür açmış...

bu garinin başka zubunluu yok mu acep deyip garinin ayneli sandıını
indirmiş...garinin bayram için diktirdii zubunluu alık sırtına
geçirmiş...tarpadanak oturur belliy ama kendi eşşeen başı gader boyu
var...garinin namaz gılarken başına taktığı basmayı da başına keçik edik
sedire uzanmış...eline de tesbahı almış ki gız küşümlenmesin...

gız gelmiş gapıya var gücüynen yüklenmiş...gurt:

-kimovvv?demiş sesini incelterek
+benim böökanne saa küfte getirdim acı iki sıkım
-gapı açık yavrım amma tel dolaba go gendini şimdi yemicim göynüm istemiy
demiş

gız:
+beig böökannemin sesine noluk kele gorktum haa demiş...küfteyi tel dolaba
goymuş,salatayı da amadana boşaltım satılı yumuş...

içeri geçmiş,bakmış böökannesinde bi gariplik var...

+abaavvv elinge nooluk gız böökanne,adam ayakkabısı kimin
-seni daha eyi hoppala yapabilmek üçün gızım demiş

gurdun gulanın teki keçiğin altından çıkmış

+beigg,o ney kele...gulaana noluk böökanne aynı bi eşşek gulaana dönük ha
demiş...
-p...c gurusu o nası gonuşma böökanneynen,tama hasteyim böökannem,neen eyle
şeyler diyn sen baa

+abaaav yiraag ola gız anam o nası diş eyle
-hee tama abdest aliyken dakımlarımı (takma diş) düşürük gırdım tama
gızım...bizim yirik ali avradı öldüünde dakımlarını çıkarmış ta
saklamış...tesadüf o duyuk ta baa getirikti ala dakarsan beşiire dezze
deyip...

+tama hastelik gapan böök anne,dişçiye götürür yapıştırırdın gendini
-be nolucu anam arap sabunuynan yudum gendini arıca...hem daha 3 aylııma
çok var nası yaptırım...

+böökanne
-ha gızım
+o deeel de senin sesin niye beyle gart gart çıkiy

gurt artı dayanamamış sifli sifli yattıı yerden galkmış

-seni eşşekoleşşeen çocuuu seni,ahret sorusu mu sorin nalet deyik gızın
başına kepmiş...vururken vururken gızı tutmuş madesine endirmiş...

sooona da demişki:
-la yoorum tar kimin şiştim,mademe çöktü gancıklar,iki çirtik uyuyim şurda
deyik sedirin üstüne yatmış...

at gibi horlamaya başlamış...tam o sırada evin önünden geçen köyün mıktarı
japon ali horlama seslerini duymuş

+abaavv o ney la,o gari nası osuriy eyle deyik gapıya yanaşmış.bi bakmış
gapı yılık duruy...
+bu gari heç beyle gapısını açık gomazdı yoorum hastemi ney hele girim de
bahim deyik içeri girmiş

bi de ne görsün sedirin üzerinde bok tuluu gibi bitene gurt yatiy,madesi de
tar kimi şiş...

+abaav la bu gurt bu gariyi yiyik tama deyik te eline geçirdiği ganne
gırığıynan gurdun üzerine seerdmiş...
gurt uyuyken başına kepmiş,vur ha vur haş etmiş gendini...elindeki ganne
gırıınan madesine deşinçi bi de bakmış gariynen gız gurtun madesinde...

hakiye de burda bitmiş...*

Henüz hiç başlık açmamış.
Henüz bir favori entry yok.

Toplam entry sayısı: 1

Henüz takip ettiği biri yok.
Henüz takip eden biri yok.
izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort