uslu ahıllı

uslu akıllı: anteplice konuşma dilinde "mesela örneğin"türü bişey...us akıl demek,akıl us... bilmem anlatabildim mi...

-aha şurada dapını dapını uslu akıllı oturun bahiym!
ahıllı uslu olarak da kullanılır kimi zaman.

% gereksizlii go! ahıllı uslu otur şura dersingi yap, yogsa depeler seni bobang!