urgun sira

urgun sura bir çok anteplinin bilde daha çok (bkz: tabahana) bölgesindekilerin kullandı. "arkandan" anlamına gelen bir kelime topağıdır.
- anan gurban al şu oğlanıda götür. urgun sıra ağlamasın.
yani şu oğlanıda senden beraber götür de arkandan ağlamasın.


urgun sıra ayrıca japoncadan antepceye geçtiğini düşündüğüm bir kelime topağıdır.