ulum ulum ulasin

antep dilinde vücudun çürüsün , dökülsün anlamına gelen beddua.