ucun

uçun ve ya üçun
ia. için

(bkz: #6563)
"üçun" diye telaffuz edilir