ucmadan gacmiya eli deymemek

uçmadan gaçmıya eli deymemek.

çok yoğunum anlamına gelir.

-kele gabul gezme şeyle dursung hele, benim uçmadan gaçmıya elim mi deyiykine..oolan everiym, işim çok..
osurmadan s.çmaya eli değmemek
bazı halfelerin sözlükte aktif olamama sebebiymiş
gaçmadan .ıçmıya eli değmemek şeklinde kullanımıda yayğındır.
işi, meşgalesi çok olmak...
planladıgı bir işe veya şeye zaman bulamamak...