tütüncü sahıp

antep harbi kahramanlarından tütüncü sakıp aga evinin bulunduğu qşaraküstü mahallesi musa çavuş çıkmazında mevzii olarak savaşlara katılmış ve gazi olmuş bir kahramandır.
ölmeden önce tütüncülük ve şekercilik yapmış olup şekerci sahıp yurtsever'in babasıdır.

(bkz: sahıp)