tolebli

uyğun.
muaffık.

-yav bunun fiyetide heç tölebli deel..