telci

antep işinin kumaş üzerine işlenmesini hazır hale getiren kişi..

-nahışa daha başlayamadım telci içmeceye getmiş iki günece geliciymiş, hamis günü çekerim kergaha işallah..