tarpadak beyran icme zirvesi

ney! beyran mı? beyran içmiye mi gediyg? aboo nası olur yoorum biliymin. şeyle dabanı yağlı, acılı, eşgili üşgülü... bi gün geceleyn etmeliyg bunu heerif. şeyle sözlügce toplanag da gedek.

not: işbu entry antepden 900 km uzakta umsuruk mahiyette yazılmıştır*