tammed

kimilerinin taamed, kimilerinin de tağmmet yada herhangibir şekilde ifade ettiği, eski bir otel binasının üzerine kurulmuş, özel hastaneciliğin başını çeken şifa yuvası.
o boy boy güzel gızların çalıştığı gurum.özel hastane sayısı azken dilden dile dolaşıydı bir vahıtlar.