tahtedmek

sabrın sınırına gelmek manasına da gullanılıy...