tahtani ve fevkani

18. yy ortalarında antep evlerinin alt ve üst katlarına verdikleri ad.
18. yy ortalarında antep evlerinin alt ve üst katlarına verilen ad.