tahmil

ia. tahammül, sabır

- viccaa huyooza, ikeez de beş guruş etmezseez..
-ne oldu anne gene ya, naptık biz?
-şu evin halına bag hele, ben döşürüym siz daatıyseez, tahmilim galmadı artık..
-ne dağınıklığı anne ya, baksana her taraf pırıl pırıl (kikirkikir)

(bkz: döşürmek)
"tahmin" kelimesi yerine de kullanılır.

-tahmilim ya on ya on beş yaşındeydı..
-- gız anam hasdesin düşde yat yeringe biz ederik
* anam tahmilim gelmiy nedim
tahmilim tağıya çıkdı.