tagayi yilindirmak

pencereyi az biraz hava girecek boyutta açık bırakmak, açık tutmak...