taahf

antepliyik ya , herşeyimiz herkeşden farklı oldoo uçun taafımız bile bi taaf şeyle *
olmaz bir iş, beklenilmeyen bir hareket, karşıya garip gelen beklentiüstü davranış....