suratıynan dövmek

suratıynan dövmek

mimikleriyle çok sinirli ya da huzursuz olduğunu belli etmek.

- yeri gızım yeri..bi daa adımımı atarmıyım genderekine..suratıynan dövdü bizi teribiyesiz!

ayrıca (bkz: surat azdırmak)
dakka bir gol bir geleni suratıynan perişan etmek.

(bkz: sıfat)
(bkz: surat)
vücud diliyle memnuniyetsizleeni bellitmek...
gider düğene girersing 'selaaamaleykim usta' dersing de gel dööşek suratlı yeerif ağşam arvadıynan mı dööştüyse neettiyse melmel bakar yüzünge. nahlet yerrri dedirtir.
sıfatından şirret ahıtarak kinini yüzüylen püskürtmek
+aiyle böyüklerinin laftan çok bahışıyla yerin dibine sokma hali,
durumdan hoşnut olmadığını yüz ifadeleriyle belirtmek.