sunnetci resit

çıhsorut camısının yuharısında çıhsorutun yarısını sünnet etmiş, aslen inneci ek olarakdan sünnetçi ammimiz