sulu sumatli

suyu ve suyla yetişen ürünleri çok olan yer, sulak yer anlamında kullanılır.