siyhiltahak

kimseye yararı dokunmayan, saman altından su yürüten.