sisginnik

mide ve yenilene bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlık...
böbürlenme, şımarma, şişme hali...

(bkz: sisginnik kimi olmasing)