singel

cücük süngeli, en eyisi elastik yapıdahı serum hortumundan yapılırdı, çok evin camlarını gırfıcerf edellerdi çelet uşaklar.