sindak

sındak

kuytu, sakin yer

mahmıt: şoora daa sındak kimi, vara ora gedeydik..
mamdeli: hössene oolum yav, ebe bulucu bizi şindi, hös acı..
mahmıt: aa ben gediym oolum..
uşak 3 (ebe) : piiipp, mahmıt piiipp!
tam kare veya dikdörtgen olmayan yamuk şekilli arsalara verilen antepçe isim.

yoorum bu arsıya bi etek de para sayıksın amma bu alemeşkere sındak duruy yav.