simdi gelmesin

ölen biri rüyada görülmüştür ve rüya anlatılıyordur...

bu tedbir sözü söylenmezse,ölen kişi gelip,aileden birini götüreceğine inanılır...

-bizim bahçada oturuymuşum...ıraamatlık geldi baktım şeyle... simdi gelmesin...
+allah gorusun...
ölen bir kişinin adı geçtiginde onla alakalı bir şey söylerken dile getirilir.benzer mana taşıyanınada
(bkz: şimdi sevmesin)
-abavv la yorum abo ammi de ırahmatlıg yeen severdi a bu olanı şimdi sevmesin .
*hec deme mamet abi hec indirmezdi gucaandan ne deg yorum allah ırahmet eyleye.