silkip atmak

zorlukların üstesinden gelmek, hastalığı alt etmek.

masimceezin bünyeside zayir zatılam, acı bünyesi guvatlı olsa beribenzer hasdelii silker atar.