şiir

ufak küftey yuvaladım
kattucu maarifde kuvaladım
cimboma yenilen antebi
galle arkasından yuhaladım

ufak küfte bişmedi
kattuç elime geçmedi
cimboma yenilen antep
ikinci kümeye düşmedi.
galeden indim aşşaa
elimde pisik daşşaa
gız senin boban varya
sahı bir sınama yavşaa