sıha sıha oturmak

hiçbişey yapmadan, boş boş,sıkılarak oturmak....

-evde sıha sıha oturacana acı dışarı çık dolanda gözün göynün açılsın...
parası olduğu halde harcamayan mırhızlar için de söylenen söz.

- la yoorum şoorda en gıralından arabalar duruy, sen hağlaa şahine biniyn.
+ o gıral dedeeng arabalar gaç kaat sen biliyming?
- ey ağam sıha sıha otur pareyy..sen biling!