sicirtmaz sanci

bi konun uzaması , çözüm bulunmaması , uzayıp gitmesi..

- gız anam he de iş bitirir yog da , cüvap bekleyg sizden .. 5 tek bilenzik borç isdeyk vericin mi vermeycin mi ?
sıçırtmaz sancı eddez , bu ne kele...