seyahatname

17. yy'da osmanlı topraklarını gezen evliya çelebinin kaleme aldığı eşsiz gezi türü eserdir.
10 ciltten oluşmaktadır ve ayıntab'ın o devirdeki halini de anlatmıştır.
(bkz: #55213)