seniii

"senııı"

"seninki" anlamında kullanılır..

(bkz: benııı)