semere

fayda, etki...

-oolum derslerine eyi çalış, semeresini lys de alırsın.