seklemi sekiye goymak

yan gelip yatmak anlamında kullanılan deyim.