sasıtmak

bir şeyin sası sası kokmasına sebebiyet vermek.

#79314

#73260

örneklerde olduğu gibi daha ziyade yemeklerin içine koyulan ekstra bir malzemenin yemeğin tadını bozduğunu anlatmak için kullanılır.