saş

saş

ia. saç.

-şoo gıvrışık saşlı arvada ondilemi eddiksiiz? eyi oluk meram, benim saşlarımada olur mu ola?