samarik

samarık

bahar gelince gevşeyen gönül yaylarına paralel olarak da güneşin etkisiyle yaşanılan rahatsızlık, yaz nezlesi olarak da bir kalıba sokulabilir ve de güneş geçmesi..

kimi kaynaklarda gaziantep'te "hastalığın bıraktığı sersemlik" ve "sara hastalığı" olarak kullanıldığı belirtilmektedir. lakin kentimizde kullanımı genel olarak güneşten mütevellit mağruz kalınılan durumdur.