şahre ganadı

nenem güccükken aplama söylerdi o zamanda kikir kikir gülerdim şindi de güliym *
- acı gelde şu hamır'ı yoğur şahre ganadı kimi yatiyn!
+ tamam nene yav eyi ki iki dagga yattımızı gördüng.