şahır şahır

yagmurun şiddetli yagmasının veya sel sularının şiddetli akmasının tanımı.

- maşallah yoorum şahır şahır yaamır yagıy
işi çabuk dutmak anlamında da kullanılıy.

-den anam, işeezi şahır şahır dutun, taman misafır gelici.
yapıysan herif galaycı kimi şahır şahır yap. yosam gere yok.