şahak

kesilen hayvanın bir butuna verilen isim.

-bravo yoorum şu ahmed ammiye, adam adaan bi şahaanı pay olarak vermiş.