rmk

5. nesil eş kıdemlim lormal halfe. hoşgelmiştir.