ramiz dayi

dün geceki bölüm itibariyle ramiz dayının antepte doğduğunu yada yetiştiğini öğrenmiş bulunmaktayız. *