pesgiri oba dolanmak

peşgiri oba dolanmak: mendil açmak anlamında, fakir muhtaç kişiler için kullanılır.